TOPLUM İÇİN ÇALIŞANLAR;

 • Güvenlik Teşkilatı
 • Okullarımız
 • Sağlık kurumları
 • Hastaneler
 • Dispanserler
 • Sağlık ocakları

4. Belediyeler 

RESMÎ KURUMLAR

 
 
 
 

1- GÜVENLİK TEŞKİLATI 

 • Toplum güvenliğini sağlamak için polis ve jandarma teşkilatı kurulmuştur.
 • Vatandaşların can ve mal güvenliği polis ve jandarma tarafından sağlanır.
 • Güvenlik teşkilatı huzurlu bir toplumun teminatıdır.

 
 
 
 

2. OKULLARIMIZ 

 • Toplum için çalışan resmi kurumlardır.
 • Milli Eğitim Bakanlığına bağlıdır.

 

3. SAĞLIK KURUMLARI 

 • Görevi topluma sağlık hizmeti sunmaktır.
 • Sağlık bakanlığına bağlıdır.

 

4. BELEDİYELER 

 • Çöpleri toplar
 • Sokakları süpürür
 • Park ve bahçelerin bakımını yapar

 
 
 
 

YARDIM KURUMLARI 

 • Devlet tarafından kurulmuş birtakım yardım kurumları vardır.
 • Bu kurumların görevi yardıma ihtiyacı olan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaktır.

 
 
 
 

KIZILAY 

 • Kızılay; deprem, sel, yangın, heyelan ve bütün afetlerde zarar görenlere yardım eder.
 • Afetlerde zarar gören insanların yiyecek, giyecek, barınma ve sağlık hizmetleri gibi ihtiyaçlarını karşılar.

 

 • Yoksul insanlar için aşevleri açar, yiyecek yardımı yapar.
 • Kan merkezleri kurarak, insanlarını kan ihtiyacını karşılar.

 
 
 
 

SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU 

 • Kimsesiz çocukların barınma, beslenme, giyecek ve okul ihtiyaçlarını karşılar.
 • Kurulan yurtlarda barınan kimsesiz çocukların bütün ihtiyaçları Çocuk Esirgeme Kurumu tarafından karşılanır.
 • Burada kalan çocukların eğitimlerini tamamlayıp iş sahibi olmalarına yardımcı olur.

 
 
 
 

TÜRK HAVA KURUMU 

 • Havacılığı insanlara sevdirmek ve hava kuvvetlerine yardımcı olmak amacıyla kurulmuştur.
 • Havacılığı sevdirmek için kurslar ve çeşitli faaliyetler düzenler.

 
 
 
 

YEŞİLAY 

 • Sigara, alkol ve uyuşturucu maddelerle mücadele için kurulmuştur.
 • İnsanları bu konularda bilinçlendirmek ve bu alışkanlıklardan kurtarmak için faaliyetler düzenler.

 
 

 • Yardım kuruluşları faaliyetlerini hayırseverlerin yardımları ile gerçekleştirip, devam ettirirler.

 
 
 
 

SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI 

 • Gönüllü çalışan insanların bir araya gelerek kurmuş oldukları dernek, oda, vakıf, grup gibi kuruluşlardır.

 

 • Sivil toplum örgütlerinin amacı insanlara, topluma yardımcı olmak ve toplumu bilinçlendirmektedir.

 
 
 
 

Bunlardan eğitime hizmet edenler; 

 • Anne Çocuk Eğitimi Vakfı (AÇEV)
 • Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı
 • Çağdaş Eğitim Vakfı (ÇEV)
 • Türkiye Can Çocuklar Eğitim, Koruma ve Yaşam Vakfı (CANEV)
 • Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Yardım Derneği (ERAM)
 • Türk Eğitim Vakfı (TEV)

 
 
 
 

Sağlık alanında faaliyet gösterenler; 

 • Ankara Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV)
 • Türk Kalp Vakfı (TKV)
 • Fiziksel Engelliler Vakfı (FEV)
 • Sağlık ve Sosyal Yardım Vakfıdır.

 
 

Çevre ve kültür ile ilgili kuruluşlar; 

 • Tarih Vakfı
 • TEMA Vakfı
 • İnsan Hakları Derneği
 • Mehmetçik Vakfı
 • Deniz Feneri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği

 
 
 
 

TEMA VAKFI 

 • Hayrettin Karaca tarafından kurulmuştur.

 

Amaçları;

 • Ülkemizde doğal varlıkların ve çevre sağlığının korunması,
 • Erozyonla mücadele,
 • Ağaçlandırmanın önemi hakkında kamuoyunu eğitmek.

 
 
 
 

ANKARA LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR VAKFI 

 • 1998 yılında kuruldu.

Lösemili çocukların her türlü ihtiyacını karşılamak için tüm enerjisiyle çalıştı.

İlk Lösemili Çocuklar Hastanesi LÖSANTE hizmete açıldı.

 
 
 
 

AKUT 

 • Doğal afetlerde insanların yardımlarına koşar.
 • Yaşadığımız depremlerde pek çok insan kurtarmıştır.

 

 • Birçok yardım kuruluşu doğal afetlerde zarar gören insanlara yardıma koşmakta barınma, giyecek ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

 
 
 
 

 • Sivil toplum örgütleri sadece kendi ülkelerinin insanlarına değil Dünyanın her yerindeki insanlara gerektiğinde yardıma koşmaktadır.
 • Unicef dünya çapında, çalışan çocukların beslenme sağlık ve problemleriyle ilgilenen bu problemleri kamuoyuna taşıyan bir kuruluştur.
 • Sivil toplum kuruluşlarında çalışan insanlar yaptıkları iş karşılığında ücret almayan, gönüllü çalışan hayırsever ve sorumluluk sahibi insanlardır.

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !